Izjava o zaštiti podataka

S danom 25. 5. 2018. stupa na snagu Uredba EU-a 2016/679  Opća uredba o zaštiti podataka, poznatija po kratici GDPR. Svrha je uredbe objediniti pravila za zaštitu osobnih podataka na području EU-a i ponajprije osigurati brižnije upravljanje osobnim podatcima u svim organizacijama koje obrađuju osobne podatke.

U društvu AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o. i do sada smo osobne podatke pojedinaca čuvali brižno, promišljeno te u skladu sa zakonom. Uvođenjem Opće uredbe o zaštiti podataka još ćemo podići razinu zaštite i tako vam omogućiti bolje korisničko iskustvo. Izjava o zaštiti podatka objavljena je ovdje.

Osim obrade podataka u sklopu provedbe ugovornih odnosa i izravnog marketinga na temelju zakonitog interesa društva, vaše bismo podatke željeli obrađivati za vama prilagođene potrebe segmentiranog marketinga i u druge navedene svrhe gdje nam je potrebna vaša privola.

Sve bismo podatke o vama željeli obrađivati sveobuhvatno, povremeno bismo vas željeli obavještavati o događajima koje organiziramo, o marketinškim akcijama i o vama prilagođenim posebnim ponudama. Povremeno bismo provjerili vaše zadovoljstvo našim uslugama. Pritom bismo upotrebljavali vaše identifikacijske podatke i s vaše strane iskazane interese, podatke o vozilu u vašem vlasništvu ili u vašoj uporabi, prethodno obavljenim servisnim uslugama, kupnjama, sklopljenim ugovorima i mogućim mišljenjima, pritužbama ili prijedlozima. Podaci za potrebe provedbe ugovornih odnosa za potrebe kontrole kvalitete vozila i usluga, garancijski ili reklamacijski zahtjevi i dobivanje posebnih prodajnih uvjeta i pogodnosti prosljeđuju se i proizvođaču vozila FIAT FCA Italy S.p.A te društvu Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Slovenija. Tako prikupljeni podatci neće se upotrebljavati u druge svrhe bez vaše dodatne izričite privole.

Proslijeđene podatke mogu obrađivati fizičke i/ili pravne osobe koje posluju u ime društva i na temelju posebnih ugovornih obveza te imaju sjedište u državama članicama EU-a ili u državama izvan EU-a. Podatci se mogu proslijediti trećim osobama zbog ispunjenja zakonskih obveza ili odredaba javnih tijela, odnosno za ostvarivanje prava društva na sudu. Upravljanje zbirkama podataka i obrada podataka povezani su sa svrhom obrade i provode se u skladu s relevantnim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

Ako želite da vas od 25. svibnja 2018. i dalje kontaktiramo u vezi s u nastavku navedenim svrhama, molimo vas da ispunite priloženu Privolu za obradu osobnih podataka.

Nadamo se da ćete ostati u kontaktu s nama.

Voditelj obrade osobnih podataka je društvo AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o. sa sjedištem na adresi Kovinska 22, 10000 Zagreb. Službenoj osobi za zaštitu podataka možete se obratiti na elektroničku adresu dpo@autocommerce.hr.

Valjanost suglasnosti: Za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i još pet godina nakon prestanka odnosno pet godina nakon davanja suglasnosti ako nemate poslovni odnos s nama. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina opoziva.

Opoziv suglasnosti: Suglasnost možete u bilo kojem trenutku opozvati, odnosno u cijelosti ili djelomično promijeniti na jednak način kao što ste je dali u ili slanjem zahtjeva na dpo@autocommerce.hr pri čemu društvo zadržava pravo na dodatne identifikacije osobe.

Vaša prava:

  • pravo pristupa znači pravo da od društva dobijete informacije o tome obrađuju li se vaši podatci i ako se obrađuju, pravo pristupa do njih;
  • pravo na ispravak i pravo na brisanje znači pravo na ispravak netočnih i/ili nepotpunih podataka te pravo na brisanje podataka kad je zahtjev utemeljen;
  • pravo ograničavanja obrade znači pravo zahtijevanja prestanka obrade kad je zahtjev utemeljen;
  • pravo na prenosivost podataka znači pravo dobivanja podataka u strukturiranom obliku koji je uspostavljen i čitljiv te pravo na prijenos podataka drugim voditeljima obrade;
  • pravo na prigovor znači pravo prigovora na bilo kakvu obradu podataka kad je zahtjev utemeljen, uključujući i kada se podatci obrađuju za marketing ili profiliranje, ako je odgovarajuće;
  • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Povjereniku za informiranje) kod nezakonite obrade podataka.

Gore navedena prava možete ostvariti tako da pišete na AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o., Kovinska 22, 10000 Zagreb ili na elektroničku adresu dpo@autocommerce.hr.

Trebate pomoć? Dopustite da vam pomognemo.